TEKNOLOJİ

Hidroelektrik enerji mevcut enerjiler içinde en temiz kaynaklardan biri olup, iyi tesis edilmiş bir teknolojiye sahiptir. Hidroelektrik enerji santrallerinde suyun üst kotlardan alt kotlara düşürülmesi sonucu oluşan kinetik enerji, türbinlerin dönmesini sağlamakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir.

Elektrik üretimi amacıyla inşa edilen depolamalı hidroelektrik santraller bu işlevlerinin yanında birçok amaca (taşkın önleme, sulama, su ürünleri geliştirme, turizmi geliştirme, ulaşımı kolaylaştırma, vb.) hizmet etmektedir. Ayrıca hidroelektrik enerji yerli ve yenilenebilirdir. Dünyadaki su döngüsü devam ettiği sürece tükenmeyecek stratejik bir enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik enerji teknolojisi;

  • Ekonomik ömrü uzun
  • Dünya genelinde yaygın
  • Çevre dostu
  • İşletme – bakım gideri düşük
  • Yakıt gideri olmayan
  • Yüksek verimliliği olan
  • İşletmede esneklik ve kolaylığı olan
  • Dışa bağımlı olmayan ve enerjinin sigortası olan yerli kaynağa bağlı bir teknolojidir.

Bu kapsamda Kalehan Enerji Projeleri maksimum verim ile en yeni ve yüksek teknoloji kullanarak çevreye en az zarar verecek şekilde sürdürülebilir tesisler olarak projelendirilmekte, inşa edilmekte ve işletilmektedirler.

Projelerimizde kullanılan elektromekanik/hidromekanik ekipman ve teçhizatlar Türkiye’de ve dünyada hidroelektrik enerji teknolojisinde söz sahibi olan firmalardan, “maliyet” ikinci planda tutularak ve “yüksek kalite” ve “güvenilirlik” öncelikli olarak tedarik edilmektedir.