MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Kalehan Enerji Grubu, her geçen gün büyüyen ve gelişen ülkemizde artan enerji ihtiyacını karşılama amacı ile kurulmuştur. Bu amaca hizmet ederken, yerli kaynakları kullanarak ülkemizin enerji ihtiyacındaki dışa bağımlılığını azaltmayı ilke edinmiştir. Bunun yanı sıra, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için Kalehan Enerji Grubu ulusal ve uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları temel alan bir çevre politikası benimsemiştir. Bu kapsamda, yenilenebilir ve kesintisiz enerji üretimi sağlayacak hidrolik enerjiye dayalı santraller kurmak ve işletmek Kalehan Enerji Grubu’nun misyonu olmuştur.

VİZYONUMUZ

Kalehan Enerji Grubu; sahip olduğu hidroelektrik enerji potansiyeli en verimli şekilde değerlendirebilen ve ihtiyacı olan enerjiyi temiz, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilen güçlü Türkiye vizyonu ile yoluna devam etmektedir.