ÇEVRE, SOSYAL VE İSG POLİTİKAMIZ

SOSYAL 
POLİTİKA

Kalehan, sosyal sorumluluk bilinciyle projelerinin sosyal etkilerini en aza indirgerken yöre halkına katkı sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde etkilenen topluluklarla iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan, projelerinin her aşamasında şeffaflık, dürüstlük, saygı, sadakat ve adalet ilkelerine saygı duyar. Faaliyetleri süresince Kalehan, tüm çalışanlar ve topluluklarla şeffaf ve saygılı bir ilişki kuracak, onların haklarını garanti altına alacak, kültür ve değerlerine saygı duyacaktır.

– Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin insan ve topluluklar üzerindeki risklerini analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı insan ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların toplumsal konularda bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Projeyle ilgili bilgiler tüm paydaşlarla uygun ve şeffaf araçlar vasıtasıyla paylaşılacak ve bu süreçte herhangi bir ayrımcılığın yapılmaması sağlanacaktır. Tüm paydaşlarla ve yerel topluluklarla iletişimin sürekliliğini sağlanacaktır.

– Etkilenen topluluklar, çalışanlar ve altyükleniciler için proje hakkındaki endişelerini ve yorumlarını ifade edebilecekleri araçların sağlandığı bir şikayet mekanizması uygulanacak ve makul bir zaman sonra geri bildirim almaları sağlanacaktır.

– Kalehan, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini, sosyal yönetim süreçlerinin verimliliğini takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirecektir.

– Kalehan, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
POLİTİKASI

Projelerinin başarısında ve grubun amaç ve hedeflerine ulaşmada en önemli kaynak olan çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasının öneminin bilincinde olan Kalehan, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını önceliği haline getirmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve çalışanlarını işbirliğine, sürekli iletişime ve gelişime teşvik eder.

– Kalehan, projelerinin tüm aşamalarında Türk Kanun, Yönetmelikleri ve Standartlarına uymayı taahhüt eder ve uluslararası iyi sektör uygulamalarını dikkate alır. Kalehan, Türk ve uluslararası gereklilikler arasında daha sıkı olan şartları yerine getirecektir.

– Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve sağlığı riskleri analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesi teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Kalehan, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini takip etmek, performansını benzer sektörlerle karşılaştırmak ve böylece iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak amacıyla yönetim sistemini sürekli iyileştirmek konusunda kararlıdır.

– Kalehan, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

ÇEVRE 
POLİTİKASI

Kalehan, tüm faaliyetlerinde doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanımını ve faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemeyi önceliği haline getirmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan, doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerinden kaynaklı tüm çevresel etkilerin mümkün olduğunca azaltılmasını sağlar.

– Kalehan, projelerinin tüm aşamalarında Türk Kanun, Yönetmelikleri ve Standartlarına uymayı taahhüt eder, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi raporlarında verilen taahhütleri yerine getirir ve uluslararası iyi sektör uygulamalarını dikkate alır. Kalehan, Türk ve uluslararası gereklilikler arasında daha sıkı olan şartları yerine getirecektir.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerine etkilerin azaltılması amacıyla faaliyetler gözden geçirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

– Tüm faaliyetlerin çevre riskleri analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların çevre konusunda bilinçlenmesini sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesi teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Kalehan, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini takip etmek, performansını benzer sektörlerle karşılaştırmak ve böylece çevre performansını arttırmak amacıyla yönetim sistemini sürekli iyileştirmek konusunda kararlıdır.

– Kalehan, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

SOSYAL POLİTİKA

Kalehan Enerji, sosyal sorumluluk bilinciyle projelerinin sosyal etkilerini en aza indirgerken yöre halkına katkı sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde etkilenen topluluklarla iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan Enerji, projelerinin her aşamasında şeffaflık, dürüstlük, saygı, sadakat ve adalet ilkelerine saygı duyar. Faaliyetleri süresince Kalehan Enerji, tüm çalışanlar ve topluluklarla şeffaf ve saygılı bir ilişki kuracak, onların haklarını garanti altına alacak, kültür ve değerlerine saygı duyacaktır.

– Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin insan ve topluluklar üzerindeki risklerini analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı insan ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların toplumsal konularda bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Projeyle ilgili bilgiler tüm paydaşlarla uygun ve şeffaf araçlar vasıtasıyla paylaşılacak ve bu süreçte herhangi bir ayrımcılığın yapılmaması sağlanacaktır. Tüm paydaşlarla ve yerel topluluklarla iletişimin sürekliliğini sağlanacaktır.

– Etkilenen topluluklar, çalışanlar ve altyükleniciler için proje hakkındaki endişelerini ve yorumlarını ifade edebilecekleri araçların sağlandığı bir şikayet mekanizması uygulanacak ve makul bir zaman sonra geri bildirim almaları sağlanacaktır.

– Kalehan Enerji, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini, sosyal yönetim süreçlerinin verimliliğini takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirecektir.

– Kalehan Enerji, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Projelerinin başarısında ve şirketlerinin amaç ve hedeflerine ulaşmada en önemli kaynak olan çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasının öneminin bilincinde olan Kalehan Enerji, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını önceliği haline getirmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan Enerji, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve çalışanlarını işbirliğine, sürekli iletişime ve gelişime teşvik eder.

– Kalehan Enerji, projelerinin tüm aşamalarında Türk Kanun, Yönetmelikleri ve Standartlarına uymayı taahhüt eder ve uluslararası iyi sektör uygulamalarını dikkate alır. Kalehan Enerji, Türk ve uluslararası gereklilikler arasında daha sıkı olan şartları yerine getirecektir.

– Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve sağlığı riskleri analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesi teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Kalehan Enerji, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini takip etmek, performansını benzer sektörlerle karşılaştırmak ve böylece iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak amacıyla yönetim sistemini sürekli iyileştirmek konusunda kararlıdır.

– Kalehan Enerji, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kalehan Enerji, tüm faaliyetlerinde doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanımını ve faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemeyi önceliği haline getirmiştir. Bu kapsamda,

– Kalehan Enerji, doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerinden kaynaklı tüm çevresel etkilerin mümkün olduğunca azaltılmasını sağlar.

– Kalehan Enerji, projelerinin tüm aşamalarında Türk Kanun, Yönetmelikleri ve Standartlarına uymayı taahhüt eder, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi raporlarında verilen taahhütleri yerine getirir ve uluslararası iyi sektör uygulamalarını dikkate alır. Kalehan Enerji, Türk ve uluslararası gereklilikler arasında daha sıkı olan şartları yerine getirecektir.

– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerine etkilerin azaltılması amacıyla faaliyetler gözden geçirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

– Tüm faaliyetlerin çevre riskleri analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

– Acil durumlardan kaynaklı çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

– Verilecek eğitimlerle çalışanların çevre konusunda bilinçlenmesini sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesi teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

– Kalehan Enerji, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini takip etmek, performansını benzer sektörlerle karşılaştırmak ve böylece çevre performansını arttırmak amacıyla yönetim sistemini sürekli iyileştirmek konusunda kararlıdır.

– Kalehan Enerji, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.