KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma; “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu”nu hükümlerine göre özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerine devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte kamulaştırma prosedürlerinin tamamlanması için harcanacak sürenin uzunluğu, bazı olağanüstü durumlarda kamu yararına zarar verecek sorunlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda Kamulaştırma Kanunu’nu 27. Maddesinde düzenlenen “Acele Kamulaştırma” müessesesi ile kamulaştırma yapılmak istenen taşınmaz hakkında bilirkişi tarafından bedel tespitinin yapılması dışındaki tüm işlemler sonradan yapılmak üzere acele kamulaştırma kararı verilebilir.

Acele kamulaştırma ile yapılan kıymet takdiri sadece bir tespit değeri olup belirleyici değer değildir. Taşınmazın değeri, normal kamulaştırmada olduğu gibi belirlenmektedir.

Bu kapsamda Kalehan Enerji projeleri için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından “Kamu Yararı” kararı alınmış olup, tüm arazi edinimleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Projeler kapsamında kamulaştırılan tüm taşınmaz mallar tapu kütüğünde Hazine adına tescil edilmektedir.