İŞ ORTAKLARIMIZ

İNŞAAT İŞ ORTAĞIMIZ

Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı
Kalehan Enerji Grubunun inşaat işleri Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı tarafından yapılmaktadır. Adi ortaklığı iki Şirket oluşturmaktadır: Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Şirketlerin pay oranları 50-50%’dir.

Halihazırda Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı Kalehan Enerji Grubu Projelerinin ikisinin inşaatını tamamlamış, bir tanesinin inşaatına ise halen devam etmektedir.

Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı Elazığ İl sınırları içerisinde Murat Nehri’nin 903,40 m talveg kotunda Kalehan Beyhan Enerji Üretim A.Ş.’ye ait Beyhan 1 Barajı ve HES inşaatını Mayıs 2015’de tamamlamıştır. Tamamlandığı yılda, 582,10 MWe kurulu güç ile Beyhan 1 Barajı ve HES Türkiye’de özel sektör tarafından işletmeye alınan en yüksek kurulu güce sahip hidroelektrik santraliydi.

Buna ek olarak; Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı Bingöl İl sınırları içerisinde aynı nehrin 1.102,50 m talveg kotunda Kalehan Kale Enerji Üretim A.Ş.’ye ait Yukarı Kaleköy Barajı ve HES inşaatını Şubat 2018’de tamamlamıştır.
626,85 MWe kurulu güç ile Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Türkiye’de özel sektör tarafından işletmeye alınan en yüksek kurulu güce sahip hidroelektrik santrali ünvanına sahiptir.

Son olarak; Özaltın Cengiz Adi Ortaklığı Bingöl İl sınırları içerisinde Murat Nehri’nin 1012,00 m talveg kotunda Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş.’ye ait Aşağı Kaleköy Barajı ve HES inşaatına devam etmektedir. Tamamlandığı zaman
500,00 MWe kurulu güç ile Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Türkiye’de özel sektör tarafından işletmeye alınan en yüksek 5. kurulu güce sahip hidroelektrik santral olacaktır.

TEKNOLOJİ İŞ ORTAKLARIMIZ

Kalehan Enerji Grubu Projeleri için ana ekipman tedarikçileri aşağıda listelenmiştir. Bu şirketler Enerji Grubu Projelerinde Beyhan-1 Barajı ve HES, Yukarı Kaleköy Barajı ve HES ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES için atanmış tedarikçilerdir. Tüm şirketler sektörlerinde bilinen uluslararası firmalardır ve ekipmanlarında yüksek teknoloji kullanmaktadırlar.

Andritz Hydro
Andritz Hydro hidroelektrik santraller için (“sudan elektrik kablosuna”) elektromekanik sistem ve hizmetler sağlayan küresel bir firmadır ve hidrolik enerji üretiminde dünya pazarındaki liderlerden biridir.

GE Renewable
GE Renewable Energy 10 milyar dolarlık kuruluş sermayesi ile yenilenebilir enerji endüstrisinde en geniş ürün ve hizmet portföylerine sahip yenilikçi firmalardan biridir.

55’ten fazla ülkede 22.000’den fazla çalışanı ile GE Renewable Energy, dünyanın ilk dijital endüstri şirketinin kaynakları ile desteklenmektedir.

Voith
Voith, küresel bir teknoloji grubudur. Enerji, petrol ve doğalgaz, kâğıt, ham madde, taşıma ve otomotiv sektörlerinde; tesisleri, ürünleri, hizmetleri ve dijital uygulamaları barındıran zengin portföyü dünyanın tüm bölgelerindeki beş ana pazara hizmet etmektedir.

Dünya çapında hidroelektrik santraller tarafından üretilen bütün elektriğin dörtte biri, Voith’in teknolojileri ve hizmetlerinden yararlanılarak üretilmektedir. Bütün dünyadaki elektrik santrallerinde, Voith’in ürünleri ve hizmetleri dünyanın enerji üretimini sürekli kılar.

TASARIM İŞ ORTAKLARIMIZ

Kalehan Enerji Grubu Projelerinin ana tasarım ve danışman firmaları Pöyry ve Temelsu’dur. Grup Projelerinden Beyhan-1 Barajı ve HES, Yukarı Kaleköy Barajı ve HES ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES için proje müellifi, Beyhan-2 Barajı ve HES, Palu Regülatörü ve HES ve Gözeler Regülatörü ve HES için ise tasarım danışmanıdır.

Pöyry
Pöyry uluslararası bir danışmanlık ve mühendislik firmasıdır. Pöyry, proje yaşam döngüsü boyunca dünyadaki en zorlu endüstrilerin karşılaştığı karmaşık sorunları çözerek hizmet sunmaktadır. Pöyry, güçlü proje uygulama kabiliyeti ve uzmanlığı ile desteklenen yönetim danışmanlığı ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Temelsu
Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. kurulduğu 1969 yılından beri istikşaf etüdü aşamasından uygulama projesi ve inşaat kontrollüğü aşamalarına kadar ulusal ve uluslararası alanda çok disiplinli mühendislik hizmetleri veren tanınmış bir Türk müşavir mühendislik firmasıdır. Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Suudi Kalkınma Fonu, Kuveyt Fonu ve FIDIC dahil birçok uluslararası kuruluşa kayıtlıdır. Türkiye’deki müşavir mühendislik faaliyetlerinin yanı sıra Temelsu, aralarında Suudi Arabistan, Ürdün, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın bulunduğu ülkelerde uluslararası finans kuruluşlarınca finansmanı sağlanan birçok projeyi halen yürütmektedir.